Stenderup Vandværk

Stenderup Vandværk A.M.B.A..

Takstblad 2020.

 

Alle beløb er ekskl. Moms

 

TILSLUTNINGSAFGIFTER.

Indskud i vandværk pr. lejlighed/bolig                                Kr.   5.000.00

Ledningsbidrag pr. grund/stikledning/målerbrønd              Kr. 35.000,00

I alt                                                                                       Kr. 40.000,00

           

Indskud i vandværk erhverv inch. bolig                              Kr.   5.000,00

Ledningsbidrag inkl. Stophane                                            Kr. 35.000,00

I alt                                                                                       Kr. 40.000,00

Jordledning ind til huset, samt indføring m.v. påhviler forbrugeren.

Alle forbrugere skal etablere vandmåler, som leveres og ejes af Vandværket.

Nye tilslutninger kan ikke etableres før tilslutningsafgiften er betalt.

 

2.Vandafgift.

Målerleje Årlig for husstand/ boligenhed                            Kr. 360,00

Pris pr. kubikmeter                                                               Kr.     2,00

Vandskat + Drikkevandsbidrag pr. kubikmeter                   Kr.     6,37

Rykkergebyr (momsfri)                                                        Kr. 100,00

Manglende eller for sent aflæsning af måler                        Kr. 100,00

Flyttegebyr                                                                            Kr. 200,00

Lukkegebyr*                                                                         Kr. 320,00

Genåbningsgebyr*                                                                Kr. 320,00

*+ faktiske udgifter til ekstern entreprenør, foged m.m. til

lukning og genåbning

Afgifter skal betales før tilslutning påbegyndes.